Social Network

ทำเว็บไซต์ ด้วย Social Network

สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวิดีโอ เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับองค์กรได้เป็นอย่างดี เครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก

Our Skills

ความสามารถของทีมงาน Web Team

ประโยชน์ของเว็บไซต์

สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูทันสมัย เว็บไซต์จะช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการในระดับบุคคลได้ง่าย เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เว็บไซต์จะช่วยให้คุณมีความเท่าเทียมกับคู่แข่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ แค่ไหน สร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เว็บไซต์ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์