Responsive Web Design

ทำเว็บไซต์ ด้วย Responsive Web Design

การทำเว็บไซต์แบบ Responsive ซึ่งก็คือ การทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมาก ประโยชน์ของการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive
1. แสดงผลได้สวยงาม บนขนาดหน้าจอที่แตกต่าง
2. ออกแบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย
3. มี Experience ในการใช้งานที่ดีกว่า ดูข้อมูลได้ง่าย โดยไม่ต้อง Zoom
4. ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการทำ 2 เว็บไซต์
5. ช่วยในเรื่องของการทำ SEO (Search Engine Optimization)

Our Skills

ความสามารถของทีมงาน Web Team

ประโยชน์ของเว็บไซต์

สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูทันสมัย เว็บไซต์จะช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการในระดับบุคคลได้ง่าย เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เว็บไซต์จะช่วยให้คุณมีความเท่าเทียมกับคู่แข่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ แค่ไหน สร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เว็บไซต์ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์