Google Map

สร้างแผนที่ ด้วย Google Map

บริการเกี่ยวกับแผนที่ ผ่านเว็บบราวเซอร์ ของ Google เราสามารถเปิดเว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เพื่อ เปิดใช้ บริการแผนที่ของ Google maps เราใช้ประโยชน์จากแผนที่ Google Map ได้มากมาย เช่น การค้นหาสถานที่ต่างๆ และเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทาง ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง ฯลฯ
ในการใช้แผนที่ Google Map เราเลือกดูแผนที่ได้ 4 แบบ คือ แผนที่ (Map) แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม (Sat) แผนที่แสดง Terrain (Ter) และแผนที่ Google Earth (Earth)

Our Skills

ความสามารถของทีมงาน Web Team

ประโยชน์ของเว็บไซต์

สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูทันสมัย เว็บไซต์จะช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการในระดับบุคคลได้ง่าย เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เว็บไซต์จะช่วยให้คุณมีความเท่าเทียมกับคู่แข่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ แค่ไหน สร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เว็บไซต์ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์